Lill Alver style=

Lill Alver

President Visepresident
Elisabeth Fosjord style=

Elisabeth Fosjord

President Past president
Jan Almankaas style=

Jan Almankaas

Visepresident Klubbmester Medlemsansvarlig
Gordon C. Christensen style=

Gordon C. Christensen

Sekretær
Lillian Harvang style=

Lillian Harvang

Kasserer
Astri Marie Bakk style=

Astri Marie Bakk

Styremedlem