Klubben er aktiv med innsamling, humanitært arbeid, sosialt samvær og bedriftsbesøk. Klubben samler inn penger til gode formål, både til eldre og yngre, via Lions Røde Fjær, Lions Tulipanaksjon, byfest, kunstutstilling og faste arrangementer hver lørdag på Kulturpuben i Kirkegata. 

  • Møtested: Gamle Lillestrøm, Kirkegata.
  • Tid: Hver 2. tirsdag i måneden kl: 18.30.

Vi søker nye medlemmer! Ta kontakt med vår president, Arild Arildset på tlf: 95819972 eller a-arild@online.no hvis dette høres interessant ut.